+38 063 295 77 79
+38 066 801 60 60
+38 063 295 77 79
з 8:00 до 22:00

ДОГОВІР ОРЕНДИ апартаментів (публічний)

ФОП Федоренко В.І., що діє на підставі Закону про підприємництво, названа в подальшому ОРЕНДОДАВЕЦЬ, з однієї сторони, та особа, яка орендує апартаменти та якій передано ключі від цих апартаментів, названий в подальшому ОРЕНДАР, з іншої сторони заключили цей Договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає, а ОРЕНДАР приймає в оренду, на умовах визначених дійсним Договором, об’єкт нерухомості (апартаменти), від якого ОРЕНДАР отримав ключі від ОРЕНДОДАВЦЯ.

1.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає в користування ОРЕНДАРУ Майно, яке знаходиться в апартаментах, згідно з Переліком майна, затвердженим ОРЕНДОДАВЦЕМ (Перелік майна знаходиться в папці з документацією в кожних апартаментах). Сторони підтверджують, що майно передається в справному стані без наявних пошкоджень.

1.3. ОРЕНДОДАВЕЦЬ передає ключі від апартаментів в момент ознайомлення з Договором. Отримання ключів ОРЕНДАРЕМ є підтвердженням згоди з умовами проживання, виконання усіх вимог і правил проживання передбачених в даному Договорі.

1.4. Приміщення може використовуватися ОРЕНДАРЕМ виключно як житло.

1.5. ОРЕНДАР не має права здавати апартаменти в суборенду іншим особам.

2. Строк дії договору

2.1. Договір укладається на період з 13.00 годин в день заселення ОРЕНДАРЯ до 12.00 годин в день виселення ОРЕНДАРЯ. Днем виселення вважається останній день, за який внесена орендна плата.

2.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право достроково розірвати Договір, при цьому сплачена орендна плата ОРЕНДАРУ не повертається у випадку:

а) апартаменти використовуються не у відповідності з Договором або призначенням.

б) вимушене або необережне погіршення стану апартаментів ОРЕНДАРЕМ.

в) попередження про передчасний виїзд пізніше, ніж за 24 години до виселення.

2.3. ОРЕНДАР має право відмовитися від даного Договору. При цьому сплачений задаток за орендну плату ОРЕНДАРУ не повертається.

2.4. ОРЕНДАР зобов’язаний в день виселення або при розірванні даного Договору звільнити і здати апартаменти, ключі та майно ОРЕНДОДАВЦЮ, згідно з Переліком майна, в технічно справному стані.

3. Орендна плата

3.1. Орендна плата за апартаменти встановлюється ОРЕНДОДАВЦЕМ відповідно до дня тижня та терміну проживання, та підтверджуються квитанцією після розрахунку ОРЕНДАРЕМ.

3.2. Орендна плата вноситься на перед за весь період проживання.

4. Права та обов’язки сторін

4.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ зобов’язаний:

4.1.1. Надати ОРЕНДАРУ апартаменти, які є предметом даного Договору, а також майно, що орендується, в придатному для використання за призначенням стані.

4.1.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за несправності в роботі комунікаційних систем (wi-fi мережі, опалення, електропостачання, газопостачання (за наявності) забезпечення холодною та гарячою водою, каналізації), які виникають не з його вини.

4.1.3. Забезпечувати безперешкодне використання апартаментів та майна ОРЕНДАРЕМ протягом всього терміну оренди.

4.1.4. ОРЕНДОДАВЕЦЬ проводить прибирання апартаментів із заміною постільної білизни один раз на чотири дні, у випадку оренди терміном більше чотирьох днів.

4.1.5. ОРЕНДАР несе наступну відповідальність по даному договору:

а) у випадку нецільового використання апартаментів ОРЕНДАР зобов’язаний сплатити ОРЕНДОДАВЦЮ штраф в сумі 1000 доларів США по ринковому курсу в національній валюті на дату виявлення такого факту.

б) за передачу апартаментів в суборенду ОРЕНДАР зобов’язаний сплатити ОРЕНДОДАВЦЮ штраф в сумі 2000 доларів США по ринковому курсу на дату виявлення такого факту.

4.1.6. У випадку пошкодження ОРЕНДАРЕМ апартаментів або майна, ОРЕНДАР відшкодовує збиток в повному обсязі.

4.1.7. ОРЕНДАРУ забороняється проживання кількості осіб, більшої, ніж наявність спальних місць в апартаментах (визначається із розрахунку 1 спальне місце розміром не менше 80х200 см на ліжку), приводити гостей в апартаменти, приводити тварин в квартиру.

5. Додаткові умови

5.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ не несе відповідальності за збереження майна та цінностей ОРЕНДАРА.

5.2. ОРЕНДОДАВЕЦЬ має право самостійно відвідувати квартиру у випадку аварійної ситуації або відсутності зв’язку з ОРЕНДАРЕМ.

6. Вирішення спорів

6.1. Даний Договір оренди являє собою повну згоду сторін. Будь-які розбіжності між сторонами, які не можуть бути вирішені шляхом переговорів, вирішуються у відповідності з чинним законодавством або в суді.

Юридична адреса, паспортні дані сторін

ОРЕНДОДАВЕЦЬ:

ФОП Федоренко В.І.

14000, м. Чернігів, пр-т Миру, 35

тел. 0632957779___________________

                          (підпис)

ОРЕНДАР

(дані згідно з документом, пред’явленим під час заселення)